Aktiengesellschaft

aktiegeshellschaft

Aktiengesellschaft är den tyska motsvarigheten till det svenska aktiebolaget. Även om det finns skillnader mellan bolagsformerna är de uppbyggda efter samma princip om att ansvaret för bolaget förpliktelser i princip begränsas till bolagets tillgångar och att ägarna till bolaget inte har något ansvar för bolagets förpliktelser. Aktiengesellschaft existerar även i Österrikke och de tyskspråkiga delarna […]